• Inici Seu Electrònica
 • Ajuda
Reloj Data i hora oficial:
06/12/2019 05:25:07

Què es la signatura electrònica?

Com gestionar el seu certificat electrònic?

Quins tipus de certificats electrònics pot obtenir?

Segons el suport, els tipus de certificats que pot obtenir són bàsicament dos:

 • Certificats de programari: es tracta d’un fitxer de programari el suport físic del qual és el ordenador mateix o el servidor on s’instal·la.
 • Certificats de targeta: en aquest cas, el certificat electrònic està en una targeta criptogràfica. El DNI electrònic s’emmarca en aquesta categoria.

Com obtenir el seu certificat electrònic?

El procés d’obtenció d’un certificat electrònic varia segons l’autoritat de certificació que l’emeta (consulte les instruccions de l’autoritat de certificació que haja elegit en la corresponent página Web). En el cas que haja decidit obtenir el certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT), ha de seguir els pasos que a continuació es descriuen:

 • Sol·licitud del certificat electrònic a través de la pàgina Web (http://www.cert.fnmt.es). Polse Certificat d’usuari i seguisca els pasos que se l’indiquen. Necessitarà introduir una sèrie de dades personals. En finalitzar, obtindrà un codi de sol·licitud associat al seu certificat.
 • Acreditació de la identitat: amb el codi de sol·licitud obtingut en el pas anterior i la corresponent identificació haurà de presentar-se en una oficina de registre per a formalitzar la seua petició de forma presencial.
 • Obtenció del certificat electrònic: una vegada acreditada la seua identitat en l’oficina de registre, podrà descarregar el seu certificat des de la pàgina Web accedint a la pestanya de descàrrega del certificat. Se li requerirà el seu NIF o NIE i el codi de sol·licitud obtingut en el primer pas. Ha de tenir en compte que la sol·licitud i l'obtenció del certificat han de fer-se des del mateix ordinador i usuari.

Si vol obtenir el seu certificat en una targeta criptogràfica, cal fer-se amb una i amb un lector de targetes en cas de que el seu ordinador no en tinga. A més, haurà d’instal·lar primer el certificat arrel de la FNMT i instal·lar el programari que haurà rebut amb la targeta. A partir d’aquí, els pasos que haurà de realitzar per obtenir el certificat són els mateixos que s’han especificat més a dalt amb la diferència de que la sol·licitud i la descàrrega han de fer-se amb la targeta col·locada en el lector. Així mateix, per al primer pas, haurà d’elegir en la pàgina Web 'Certificat d’usuari en targeta criptogràfica' en vegada de 'Certificat d’usuari'.

Com instal·lar un certificat electrònic?

La instal·lació del certificat electrònic que s’ha escollit d’exemple, el de la FNMT, es realitzarà de manera automàtica en l’ordinador o en la targeta en polsar el botó de 'Enviar petició' en 'Descàrrega de certificat' (pas 3).

Per a comprovar que el certificat s’ha instal·lat correctament en cas de certificat de programari, pot fer-ho de la manera següent:

 • En Internet Explorer (pot variar segons la versió) vaja a Eines / Opcions d’Internet / Contingut / Certificats…
 • En Firefox (pot variar segons la versió) vaja a Eines / Opcions /Avançat / Xifrat / Veure Certificats…

Com exportar i importar un certificat electrònic?

La pròpia página de la FNMT recomana a aquells que hagen instal·lat un certificat de programari fer una còpia de seguretat del certificat i la corresponent clau privada. D’aquesta manera, podrà instal·lar-lo en altres navegadors i equips i tenir-lo guardat en cas de problemes amb l’ordinador en el qual el va instal·lar inicialment.

Per a fer la còpia de seguretat (exportar), seguim els pasos següents:

 • En Internet Explorer vaja a Eines / Opcions d’Internet / Contingut / Certificats…/ Personal. Polse sobre el certificat que desitja i a continuació trie Exportar…. S’executarà l’assistent d’exportació dels certificats que el guiarà en el procés. Seleccione l’opció Exportar la clau privada. Si ho desitja, pot establir una contrasenya que l’assistent el sol·licitarà posteriorment quan realitze la importació del certificat. A continuació, polse en Examinar, seleccione la ubicació en què vol guardar la còpia i pose nom a l‘arxiu que va a generar-se. Després es mostrarà un resum amb les opcions escollides. Polse en Finalitzar.
 • En Firefox vaja a Eines / Opcions /Avançat / Xifrat / Veure Certificats… Polse sobre el certificat que vol i a continuació polse Fer Còpia... Trie el lloc on vol guardar el certificat, una contrasenya per al suport del certificat i polse en Acceptar.

Si vol importar el seu certificat a un altre navegador o equip, una vegada haja fet una còpia de seguretat en un dispositiu d’emmagatzemament extern, podria fer-ho de la manera següent:

 • En Internet Explorer vaja a Eines / Opcions d’Internet / Contingut / Certificats…/ Personal. Trie l’opció Importar…. S’executarà l’assistent d’importació dels certificats que el guiarà en el procés. Seleccione l’arxiu que vol importar mitjançant el botó Examinar. Li demanarà contrasenya (només en cas de haber-la inclós quan es va realitzar la còpia a importar) i marcar la clau privada com a e exportable. Elegim Seleccionar automàticament el magatzem de certificats en base al tipus de certificat. A continuació es mostrarà un resum amb les opcions escollides. Polse en Finalitzar.
 • En Firefox vaja a Eines / Opcions /Avançat / Xifrat / Veure Certificats… Polse sobre el certificat que vol i a continuació polse Importar... Selecciona l’arxiu que vol importar mitjançant el botó Examinar, escriga la contrasenya per al suport del certificat i polse en Acceptar.

Com renovar el seu certificat electrònic?

El seu certificat té un període de validesa que podrà comprovar en el menú de consulta de la propietat de certificat del seu navegador. Quan la data d’expiració estiga pròxima, necessitarà posar-se en contacte amb l’autoritat de certificació emissora dels mitjans que aquesta habilite per a sol·licitar l’emissió d’un altre certificat amb un període nou de validesa.

Si vol renovar el seu certificat de la FNMT, des dels 60 dies abans a la caducitat pot fer-ho sense necessitat d’anar personalment a una oficina de registre. Els pasos que cal seguir són els següents:

 • Anar a la pàgina Web de la FNMT i sol·licitar la renovació des del navegador on actualment té instal·lat el certificat que va a caducar.
 • Uns minuts després podrà descarregar el certificat renovat des d’aquesta pàgina Web.

Com i per què revocar el seu certificat electrònic?

Revocar un certificat suposa cancel·lar la validesa del certificat de forma independent del interval de validesa del certificat.

Els motius personals per a revocar un certificat són variats. El més comú és la possibilitat de que haja vist compromesa la clau privada del certificat i que, per tant, una altra persona puga realitzar signatures en nom d’altres. Altre motiu possible és que alguna dada de les contingudes en el certificat deixe de ser vàlida.

Per a revocar un certificat cal comunicar-ho a l'autoritat de certificació per un dels mitjans facilitats amb eixa finalitat (Internet, telefònic,…).

El procediment per a revocar el certificat de la FNMT és el següent:

 • Si el titular del certificat o el seu representant (només en cas d'entitats), estan en possessió del mateix, la revocació s’efectuarà a través d’Internet.
 • Si el titular del certificat o el seu representant no hi disposen per pèrdua o robatori, haurà de personar-se en una Oficina d’Acreditació per a, una vegada identificat, signar el model de sol·licitud de revocació del certificat. Les oficines d’acreditació transmeten diàriament els registres tramitats a la FNMT perquè aquesta procedisca a la revocació del certificat.

Una vegada que un certificat està revocat, cap signatura realitzada amb el certificat tindrà validesa legal.

Com eliminar el seu certificat electrònic?

Pot eliminar el seu certificat electrònic del navegador de la manera següent:

 • En Internet Explorer (pot variar segons la versió) vaja a Eines / Opcions d’Internet /Contingut / Certificats…A continuació polse sobre el certificat que vol eliminar i trie Llevar.
 • En Firefox (pot variar segons la versió) vaja a Eines / Opcions / Avançat / Xifrat / Veure Certificats…A continuació polse sobre el certificat que vol eliminar i trie Eliminar.