Reloj Data e hora oficial:
18/09/2021 21:44:38

Relación de sistemas de sinatura e certificados electrónicos admitidos

AC Avogacía

 • Certificados corporativos recoñecidos de colexiados
 • Certificados corporativos recoñecidos de persoal administrativo dos colexios de avogados
 • Certificados corporativos recoñecidos de persoa xurídica

ANCERT - Axencia notarial de certificación

 • Certificados notariais persoais
 • Certificados notariais persoais de representación persoal
 • Certificados notariais corporativos
 • Certificados para empregados
 • Certificados corporativos de corporacións de dereito público
 • Certificados FEREN (Sinatura electrónica recoñecida notarial)
 • Certificados notariais corporativos de representación

ANF AC

 • Certificados de clase 2 de persoas xurídicas
 • Certificados de clase 2 de persoas físicas

Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana – ACCV

 • Certificados recoñecidos en soporte software para cidadáns
 • Certificados recoñecidos de entidade
 • Certificados recoñecidos en dispositivo seguro para cidadáns

BANESTO CA

 • Certificados recoñecidos de Banesto

CAMERFIRMA

 • Certificado cameral de persoa xurídica
 • Certificado cameral de representante
 • Certificado Camerfirma e-Factura
 • Certificado cameral de persoa física de pertenza a empresa/entidade
 • Certificado cameral de persoa física de apoderamento especial

CATCert

 • idCAT

CERES Fábrica Nacional de Moeda e Timbre - Real Casa da Moeda (FNMT-RCM)

 • Servizos de certificación da FNMT-RCM
  O nome distintivo da Autoridade de Certificación da FNMT-RCM é: ou=FNMT Clase 2 CA, o=FNMT, c=ES

CICCP

 • Certificados recoñecidos CA CICCP Clase 3

Dirección Xeral da Policía e da Garda Civil – Corpo Nacional de Policía

 • DNI electrónico:

EDICOM

 • Servizo de expedición de certificados recoñecidos de sinatura sobre dispositivo seguro centralizado para factura electrónica e almacenamento certificado
 • Servizo de expedición de certificados recoñecidos de sinatura sobre dispositivo seguro centralizado
 • Servizo de expedición de certificados recoñecidos de sinatura sobre dispositivo seguro Smart Card
 • Servizo de expedición de certificados recoñecidos de sinatura sobre soporte software

Firmaprofesional, S.A.

 • Certificados de persoa xurídica
 • Certificados de sinatura móbil
 • Certificados de colexiado
 • Certificados de persoa vinculada
 • Certificados factura electrónica

Izenpe, S.A

 • Certificado de persoal das entidades públicas
 • Certificado de cidadán
 • Certificado de entidade
 • Certificado de pertencente a entidade
 • Certificado de asegurado do sistema sanitario de Euskadi
 • Certificado de entidade sen personalidade xurídica
 • Certificado de órgano administrativo
 • Certificado corporativo recoñecido

REXISTRADORES DE ESPAÑA

 • Certificados recoñecidos de rexistrador
 • Certificados recoñecidos para procedementos rexistrais
 • Certificados recoñecidos persoais
 • Certificados recoñecidos de profesional
 • Certificados recoñecidos de cargo administrativo
 • Certificados recoñecidos de administración local
 • Certificados recoñecidos de representante de persoa xurídica