Reloj Data e hora oficial:
18/09/2021 21:01:21

Identificación da sede

Características da Sede electrónica de ADIF

1. Realizaranse a través da sede electrónica todas as actuacións, procedementos e servizos que requiran a autenticación dos cidadáns ou de ADIF nas súas relacións con estes por medios electrónicos, así como aqueles outros respecto aos que se decida a súa inclusión na sede por razóns de eficacia e calidade na prestación de servizos aos cidadáns.

2. O enderezo electrónico de referencia da sede será:

  • https://sede.adif.gob.es

3. A titularidade da sede electrónica corresponderalle a ADIF.

4. A xestión tecnolóxica da sede corresponderalle á Dirección de Sistemas de Información.

5. Será responsable da xestión e dos servizos postos a disposición dos cidadáns na sede electrónica, os titulares dos órganos internos competentes de ADIF no exercicio das súas respectivas funcións.

6. Serán canles de acceso aos servizos dispoñibles na sede:

  • a) Para a xestión electrónica, a través de Internet, coas características definidas na presente resolución.
  • b) Para a xestión presencial, directamente a través do Rexistro Xeral que ADIF ten a disposición dos cidadáns nas súas oficinas centrais sitas na Rúa Sor Ángela de la Cruz, 3-7ª Planta, 28020 Madrid.
  • c) Para a atención telefónica, os servizos de información de ADIF referenciados no portal de ADIF en Internet http://www.adif.es.