Reloj Data e hora oficial:
18/09/2021 20:57:46

Calendario de días non hábiles

O rexistro electrónico da Sede Electrónica do Administrador de Infraestruturas Ferroviarias está á súa disposición os 365 días do ano durante as 24 horas do día. Non obstante, terá que ter en conta que, a efectos de cómputo de prazo, consideraranse non hábiles os días marcados como tal no calendario anual de días non hábiles. Polo tanto, a recepción nun día non hábil considerarase realizada o primeiro día hábil seguinte ás 00:00:01 horas.

 

Consulte a resolución do 26 de novembro de 2009, da Secretaría de Estado para a Función Pública, pola que se establece o calendario de días non hábiles no ámbito da Administración Xeral do Estado para o ano 2010, a efectos de cómputo de prazo.