Reloj Data eta ordu ofiziala:
18/09/2021 21:12:26

Egoitzaren data eta ordu ofiziala

Zerbitzu Publikoetara herritarren sarrera elektronikoaren ekainaren 22ko 11/2007 legeko 26.1. artikuluan adierazten da: “sartutako Egoitza Elektronikoko data eta ordu ofizialak zuzenduko ditu erregistro elektronikoak bai interesdunei bai Administrazio Publikoei dagozkioen epeak zenbatzerako unean; sarbide horrek, gainera, bere osotasuna bermatzeko eta ikusgai egoteko beharrezko segurtasun-neurriak beharko ditu”.

 

Halaber, azaroaren 6ko 671/2009 Errege Dekretuaren 6.2 j) artilukuluan, 11/2007 legea zati batean garatzen duenean, zehazten da Egoitza Elektronikoek adieraziko dutela “ekainaren 22ko 11/2007 Legeko 26.1 artikuluan ezarritako xedeetarako data eta ordu ofiziala”.

 

Azkenik, Administrazio Elektronikoaren arloan Elkareragiketako Eskema Nazionala arautzen duen urtarrilaren 8ko 4/2010 Errege Dekretuko 15.2. artikuluan adierazten denez: “Errege Institutuarekin eta Armadaren Behatokiarekin sinkronizatutako da data eta ordua, halaxe zehazten baita legezko ordua 1308/1992 Errege Dekretuan, urriaren 23koan”.

 

Xedapen horiek betetzen dituen data eta ordu ofiziala eskaintzen du Trenbide Azpiegituraren Administratzailearen Egoitza Elektronikoak.