Reloj Data i hora oficial:
18/09/2021 22:47:47

Relació de sistemes de signatura i certificats electrònics admesos

AC Advocacia

 • Certificats Corporatius Reconeguts de Col·legiats
 • Certificats Corporatius Reconeguts de Personal Administratiu dels Col·legis d’Advocats
 • Certificats Corporatius Reconeguts de Persona Jurídica

ANCERT - Agència Notarial de Certificació

 • Certificats Notarials Personals
 • Certificats Notarials Personals de Representació Personal
 • Certificats Notarials Corporatius
 • Certificats per a Empleats
 • Certificats Corporatius de Corporacions de Dret Públic
 • Certificats FEREN (Firma Electrònica Reconeguda Notarial)
 • Certificats Notarials Corporatius de Representació

ANF AC

 • Certificats de Classe 2 de Persones Jurídiques
 • Certificats de Classe 2 de Persones Físiques

Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana – ACCV

 • Certificats reconeguts en suport programari per a ciutadans
 • Certificats reconeguts d’Entitat
 • Certificats reconeguts en dispositiu segur per a ciutadans

BANESTO CA

 • Certificats reconeguts de Banesto

CAMERFIRMA

 • Certificats Cameral de Persona Jurídica
 • Certificats Cameral de Representant
 • Certificat Camerfirma e-Factura
 • Certificats Cameral de Persona Física de pertenència a Empresa/Entitat
 • Certificats Cameral de Persona física d’apoderament especial

CATCert

 • idCAT

CERES Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre - Reial Casa de la Moneda (FNMT-RCM)

 • Serveis de Certificació de la FNMT-RCM
  El nom distintiu de l’Autoritat de Certificació de la FNMT-RCM és: ou=FNMT Classe 2 CA, o=FNMT, c=ES

CICCP

 • Certificats Reconeguts CA CICCP Classe 3

Direcció General de la Policia i de la Guardia Civil – Cos Nacional de Policia

 • DNI electrònic

EDICOM

 • Servei d’expedició de Certificats Reconeguts de signatura sobre dispositiu segur centralitzat per a Factura Electrònica i Emmagatzemament Certificat
 • Servei d’expedició de Certificats Reconeguts de signatura sobre dispositiu segur centralitzat
 • Servei d’expedició de Certificats Reconeguts de signatura sobre dispositiu segur Smart Card
 • Servei d’expedició de Certificats Reconeguts de signatura sobre suport programari

Firmaprofesional, S.A.

 • Certificats de Persona Jurídica
 • Certificats de Signatura Mòbil
 • Certificats de Col·legiat
 • Certificats de Persona Vinculada
 • Certificat de Factura Electrònica

Izenpe, S.A

 • Certificats de Personal de les Entitats Públiques
 • Certificats de Ciutadà
 • Certificats d’Entitat
 • Certificats de Pertanyent a Entitat
 • Certificat d’Assegurat del Sistema Sanitari d’Euskadi
 • Certificats d’Entitat sense personalitat jurídica
 • Certificat d’Òrgan Administratiu
 • Certificat Corporatiu Reconegut

REGISTRADORS D’ESPANYA

 • Certificats Reconeguts de Registrador
 • Certificats Reconeguts per a Procediments Registrals
 • Certificats Reconeguts Personals
 • Certificats Reconeguts de Professional
 • Certificats Reconeguts de Càrrec Administratiu
 • Certificats Reconeguts d’Administratiu Local
 • Certificats Reconeguts de Representant de Persona Jurídica