Reloj Data i hora oficial:
18/09/2021 22:10:44

Identificació de la Seu

Característiques de la Seu Electrònica d’ADIF

1. Es realitzaran a través de la seu electrònica totes les actuacions, procediments i serveis que requereixen la autenticació dels ciutadans o d’ADIF en les seves relacions amb aquests per mitjans electrònics, així com aquells altres respecte als que es decideixi incloure en la seu per raons d’eficàcia i qualitat en la prestació de serveis als ciutadans.

2. L’adreça electrònica de referència de la seu serà:

  • https://sede.adif.gob.es

3. La titularitat de la seu electrònica correspondrà a ADIF.

4. La gestió tecnològica de la seu correspondrà a la Direcció de Sistemes d’Informació.

5. Seran responsables de la gestió i dels serveis posats a disposició dels ciutadans en la seu electrònica, els titulars dels òrgans interns competents d’ADIF en l’exercici de les seves respectives funcions.

6. Seran canals d’accés als serveis disponibles en la seu:

  • a) Per a la gestió electrònica, a través d’Internet, amb les característiques definides en aquesta Resolució.
  • b) Per a la gestió presencial, directament a través del Registre General que ADIF té a disposició dels ciutadans en les seves oficines centrals situades al carrer Sor Ángela de la Cruz, 3-7ª Planta, 28020 Madrid.
  • c) Per a l’atenció telefònica, els serveis d’informació d’ADIF referenciats en el Portal d’ADIF en Internet http://www.adif.es.