Reloj Data i hora oficial:
18/09/2021 22:05:34

Calendari de dies inhàbils

El registre electrònic de la Seu Electrònica de l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries està a la vostra disposició els 365 dies de l’any durant les 24 hores del dia. No obstant això, haureu de tenir en compte que, a efectes de còmput de termini, es consideraran inhàbils els dies marcats com a tal en el calendari anual de dies inhàbils. Per tant, la recepció en un dia inhàbil es considerarà realitzada el primer dia hàbil següent a les 00:00:01 hores.

 

Consulteu la Resolució de 26 de novembre de 2009, de la Secretaria d’Estat per a la Funció Pública per la qual s’estableix el calendari de dies inhàbils en l’àmbit de l’Administració General de l’Estat per a l’any 2010, a efectes de còmput de termini.