• Inici Seu Electrònica
 • Ajuda
Reloj Data i hora oficial:
24/07/2021 02:31:59

Què es la signatura electrònica?

Com gestionar el seu certificat electrònic?

Quins tipus de certificats electrònics podeu obtenir?

Segons el suport, els tipus de certificats que podeu obtenir són bàsicament dos:

 • Certificats de programari: es tracta d’un fitxer de programari el suport físic del qual és el ordenador mateix o el servidor on s’instal·la.
 • Certificats de targeta: en aquest cas, el certificat electrònic està en una targeta criptogràfica. El DNI electrònic s’emmarca en aquesta categoria.

Com obtenir un certificat electrònic?

El procés d’obtenció d’un certificat electrònic varia segons l’autoritat de certificació que l’emeti (consulteu les instruccions de l’autoritat de certificació que hageu elegit en la corresponent página Web). En el cas que hageu decidit obtenir el certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT), heu de seguir els pasos que a continuació es descriuen:

 • Sol·licitud del certificat electrònic a través de la pàgina Web (http://www.cert.fnmt.es). Polseu Certificat d’usuari i seguiu els pasos que s’hi indiquen. Necessitareu introduir una sèrie de dades personals. En finalitzar, obtindreu un codi de sol·licitud associat al vostre certificat.
 • Acreditació de la identitat: amb el codi de sol·licitud obtingut en el pas anterior i la corresponent identificació haureu de presentar-vos en una oficina de registre per a formalitzar la vostra petició de forma presencial.
 • Obtenció del certificat electrònic: un cop acreditada la vostra identitat en l’oficina de registre, podreu descarregar el vostre certificat des de la pàgina Web accedint a la pestanya de descàrrega del certificat. Se vos requerirà el vostre NIF o NIE i el codi de sol·licitud obtingut en el primer pas. Heu de tenir en compte que la sol·licitud i l'obtenció del certificat han de fer-se des del mateix ordinador i usuari.

Si voleu obtenir el vostre certificat en una targeta criptogràfica, cal fer-se amb una i amb un lector de targetes en cas de que el vostre ordinador no en tinga. A més, haureu d’instal·lar primer el certificat arrel de la FNMT i instal·lar el programari que haureu rebut amb la targeta. A partir d’aquí, els pasos que haureu de realitzar per obtenir el certificat són els mateixos que s’han especificat més a dalt amb la diferència de que la sol·licitud i la descàrrega han de fer-se amb la targeta col·locada en el lector. Així mateix, per al primer pas, haureu d’elegir en la pàgina Web 'Certificat d’usuari en targeta criptogràfica' en lloc de 'Certificat d’usuari'.

Com instal·lar un certificat electrònic?

La instal·lació del certificat electrònic que s’ha escollit d’exemple, el de la FNMT, es realitzarà de manera automàtica en l’ordinador o en la targeta en polsar el botó de 'Enviar petició' en 'Descàrrega de certificat' (pas 3).

Per a comprovar que el certificat s’ha instal·lat correctament en cas de certificat de programari, podeu fer-ho de la manera següent:

 • En Internet Explorer (pot variar segons la versió) aneu a Eines / Opcions d’Internet / Contingut / Certificats…
 • En Firefox (pot variar segons la versió) aneu a Eines / Opcions /Avançat / Xifrat / Veure Certificats…

Com exportar i importar un certificat electrònic?

La pròpia página de la FNMT recomana a aquells que hagin instal·lat un certificat de programari fer una còpia de seguretat del certificat i la corresponent clau privada. D’aquesta manera, podreu instal·lar-lo en altres navegadors i equips i tenir-lo guardat en cas de problemes amb l’ordinador en el qual el vau instal·lar inicialment.

Per a fer la còpia de seguretat (exportar), seguim els pasos següents:

 • En Internet Explorer aneu a Eines / Opcions d’Internet / Contingut / Certificats…/ Personal. Polseu sobre el certificat que desitgeu i a continuació trieu Exportar…. S’executarà l’assistent d’exportació dels certificats que vos guiarà en el procés. Seleccioneu l’opció Exportar la clau privada. Si ho desitgeu, podeu establir una contrasenya que l’assistent vos sol·licitarà posteriorment quan realitzeu la importació del certificat. A continuació, polseu en Examinar, seleccioneu la ubicació en què voleu guardar la còpia i poseu nom a l‘arxiu que va a generar-se. Després es mostrarà un resum amb les opcions escollides. Polseu en Finalitzar.
 • En Firefox aneu a Eines / Opcions /Avançat / Xifrat / Veure Certificats… Polseu sobre el certificat que voleu i a continuació polseu Fer Còpia... Trieu el lloc on voleu guardar el certificat, una contrasenya per al suport del certificat i polseu en Acceptar.

Si voleu importar el vostre certificat a un altre navegador o equip, un cop hageu fet una còpia de seguretat en un dispositiu d’emmagatzemament extern, podreu fer-ho de la manera següent:

 • En Internet Explorer aneu a Eines / Opcions d’Internet / Contingut / Certificats…/ Personal. Trieu l’opció Importar…. S’executarà l’assistent d’importació dels certificats que vos guiarà en el procés. Seleccioneu l’arxiu que voleu importar mitjançant el botó Examinar. Us demanarà contrasenya (només en cas de haber-la inclós quan es va realitzar la còpia a importar) i marcar la clau privada com a e exportable. Elegim Seleccionar automàticament el magatzem de certificats en base al tipus de certificat. A continuació es mostrarà un resum amb les opcions escollides. Polseu en Finalitzar.
 • En Firefox aneu a Eines / Opcions /Avançat / Xifrat / Veure Certificats… Polseu sobre el certificat que voleu i a continuació polseu Importar... Seleccioneu l’arxiu que voleu importar mitjançant el botó Examinar, escriviu la contrasenya per al suport del certificat i polseu en Acceptar.

Com renovar el vostre certificat electrònic?

El vostre certificat té un període de validesa que podreu comprovar en el menú de consulta de la propietat de certificat del vostre navegador. Quan la data d’expiració estigui pròxima, necessitareu posar-vos en contacte amb l’autoritat de certificació emissora dels mitjans que aquesta habiliti per a sol·licitar l’emissió d’un altre certificat amb un període nou de validesa.

Si voleu renovar el vostre certificat de la FNMT, des dels 60 dies abans a la caducitat pot fer-ho sense necessitat d’anar personalment a una oficina de registre. Els pasos que cal seguir són els següents:

 • Anar a la pàgina Web de la FNMT i sol·licitar la renovació des del navegador on actualment teniu instal·lat el certificat que va a caducar.
 • Uns minuts després podreu descarregar el certificat renovat des d’aquesta pàgina Web.

Com i per què revocar el vostre certificat electrònic?

Revocar un certificat suposa cancel·lar la validesa del certificat de forma independent del interval de validesa del certificat.

Els motius personals per a revocar un certificat són variats. El més comú és la possibilitat de que hageu vist compromesa la clau privada del certificat i que, per tant, una altra persona pugui realitzar signatures en nom d’altres. Un altre motiu possible és que alguna dada de les contingudes en el certificat deixi de ser vàlida.

Per a revocar un certificat cal comunicar-ho a l'autoritat de certificació per un dels mitjans facilitats amb aquesta finalitat (Internet, telefònic,…).

El procediment per a revocar el certificat de la FNMT és el següent:

 • Si el titular del certificat o el seu representant (només en cas d'entitats), estan en possessió del mateix, la revocació s’efectuarà a través d’Internet.
 • Si el titular del certificat o el seu representant no hi disposen per pèrdua o robatori, haurà de personar-se en una Oficina d’Acreditació per a, un cop identificat, signar el model de sol·licitud de revocació del certificat. Les oficines d’acreditació transmeten diàriament els registres tramitats a la FNMT perquè aquesta procedeixi a la revocació del certificat.

Un cop que un certificat està revocat, cap signatura realitzada amb el certificat tindrà validesa legal.

Com eliminar el vostre certificat electrònic?

Podeu eliminar el vostre certificat electrònic del navegador de la manera següent:

 • En Internet Explorer (pot variar segons la versió) aneu a Eines / Opcions d’Internet /Contingut / Certificats…A continuació polseu sobre el certificat que voleu eliminar i trieu Llevar.
 • En Firefox (pot variar segons la versió) aneu a Eines / Opcions / Avançat / Xifrat / Veure Certificats…A continuació polseu sobre el certificat que voleu eliminar i trieu Eliminar.